የአእምሮ፣ የኒውሮሎጂ እና የአደንዛዥ ዕፅ ፕሮግራም

mental health

ብሔራዊ የአዕምሮ፣ የኒውሮሎጂ እና የአደንዛዥ የጤና ፕሮግራም (NMNSP) በበሽታ መከላከል እና ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት ስር ከሚገኙት ፕሮግራሞች ውስጥ አንዱ ሲሆን ስታንዳርዶችን የማዘጋጀት፣ ብሔራዊ መመሪያዎችን የማዘጋጀት እና የመከለስ ፣ አላማ ማስቀመጥን ጨምሮ ብሔራዊ የድርጊት ዕቅዶችን የማዘጋጀት፣ ለአቅም ግንባታ አስፈላጊ ሀብቶችን የማሰባሰብ፣ የመከታተል፣ የግንዛቤ ፈጠራ እና ግምገማ፣ የአድቮኬሲ እና የአሠራር ምርምር፣ እና የአዕምሮ ጤና አገልግሎቶች እና ፕሮግራሞች አጠቃላይ ብሔራዊ ቅንጅትን የመቆጣጠር ሃላፊነት አለበት።

ግብ

የአእምሮ ደህንነትን ማጎልበት፣ የአእምሮ ሕመሞችን መከላከል፣ የአእምሮ ጤንነት ችግር እና የስነልቦና ጉድለት ያለባቸው ሰዎችን እንክብካቤ መስጠት እና የማገገም ሂደትን ማሻሻል።

ፕሮግራሙ በ 2014 G.C የmhGAP ፕሮግራምን እና ሁለተኛውን ብሔራዊ የአእምሮ ጤና ስትራቴጂ ዕቅድ ማስፋፊያ ተግባራዊ አድርጓል።

 

ፕሮግራሞች፣ ፕሮጄክቶች እና ተነሳሽነት

ብሔራዊ የአእምሮ፣ የኒውሮሎጂ እና የአደንዛዥ እፅ ጤና ፕሮግራም (NMNSP) ብሔራዊ የአእምሮ፣ የኒውሮሎጂና የአደንዛዥ ዕፅ መከላከል ላይ በተደረገው ውጊያ የተገኙትን ድሎች ማጠናከርና የበሽታውን ሸክም የበለጠ መቀነስ  ዓላማው ያደረገ የአምስት ዓመት (2020-2025) ብሔራዊ ስትራቴጂክ ዕቅድ አዘጋጅቷል።

 

ሚና እና ኃላፊነቶች

 

 • እንደ የግንዛቤ ፈጠራ፣ የማህበረሰብ ንቅናቄ እና የአድቮኬሲ ሥራ የመሳሰሉትን የአዕምሮ፣ የኒውሮሎጂ እና የአደንዛዥ ዕፅ እንቅስቃሴዎችን መተግበር።
 • በአእምሮ ጤና፣ በኒውሮሎጂ እና በአደንዛዥ ዕፅ ሱስ ላይ መረጃን ማደራጀት ፣ መተንተንና መተግበር
 • እንደ ስትራቴጂክ ዕቅድና የመመሪያ ፕሮቶኮል ያሉ የተለያዩ የአእምሮ፣ የኒውሮሎጂ እና የአደንዛዥ እፅ ሱስ  ሰነዶችን ማዘጋጀት።
 • የአእምሮ ፣ የነርቭ እና የአደንዛዥ ዕፅ ሱስ እንቅስቃሴዎችን ማቀድ
 • ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር የምርምር ሥራዎችን ማካሄድ
 • ከሌላ ፕሮግራም ጋር በማዋሃድ እና ከሌሎች ዳይሬክቶሬቶች ጋር በመተባበር የአእምሮ ጤና አገልግሎትን በተለያዩ የጤና ተቋማት ውስጥ ማስፋፋት
 • የአዕምሮ ጤና፣ የነርቭ እና የአደንዛዥ ዕፅ ሴሚናሮችን፣ አውደ ጥናቶችን እና ሌሎች ተመሳሳይ መድረኮችን ማደራጀት እና ማካሄድ
 • የአሠልጣኞች (TOT) ሥልጠና እና ክትትል መስጠት
 • ለክልል ጤና ቢሮ የአእምሮ ጤና እንቅስቃሴዎችን መደገፍ
 • ለአቋም ፣ ለሙያ ማህበራት ፣ ለአእምሮ ህክምና ሆስፒታሎች እና ለአእምሮ ጤና አገልግሎት ተጠቃሚ ማህበራት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የተለያዩ የአእምሮ ጤና ቀናትን ማክበር።
 • በአእምሮ ፣ በኒውሮሎጂ እና በአደንዛዥ እፅ ሱስ ላይ የማረጋገጫ ዝርዝር እና ግምገማ ማካሄድ
 • በአእምሮ ጤና አገልግሎት አፈፃፀም ላይ የድጋፍ ክትትል፣ ምክርና ግብረመልስ ማካሄድ
 • ለአእምሮ ጤና ዘርፍ የመረጃ ሥርዓቶችን ፣ ማስረጃዎችን እና ምርምርን ማጠናከር
 • የአእምሮ ጤናን ፣ የኒውሮሎጂ እና የአደንዛዥ ዕፅ እና ወረርሽኝን በተመለከተ ከሚመለከተው አካል ጋር በመተባበር የቁጥጥር እና የመከላከያ እንቅስቃሴዎችን ማካሂድ

አስፈላጊ ሰነዶች ወይም ፋይሎች

 • የ MhGAP ስሪት -2 የጣልቃ ገብነት መመሪያ እና የሥልጠና ማኑዋል፡ ለጤና ባለሙያዎች
 • ብሔራዊ የአእምሮ ጤና ስትራቴጂ ዕቅድ (2020-2025)
 • የአእምሮ ጤናን ጨምሮ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ግንኙነት ሞዱል
 • የአእምሮ ጤና እና የኤች አይ ቪ ኤድስ ፕሮግራም ቅንጅት