ያግኙን

MOH Liya Tadesse Dereje Duguma Seharela Abdulahi
ጤና ሚኒስቴር
ኢ-ሜይል: moh@moh.gov.et
ስልክ:
ፋክስ: 0115516396

ዶ/ር ሊያ ታደሰ 

የጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር
ኢ-ሜይል: 
ስልክ: 0115516378

        0115513301
ፋክስ: 0115516396

ዶ/ር ደረጀ ዱጉማ

ሚኒስቴር ዴኤታ/ፕሮግራም ዘርፍ/

ኢ-ሜይል: 
ስልክ: 0115524549
ፋክስ: 0115516396
ወ/ሮ ሰሃረላ አብዱላሂ
ሚኒስቴር ዴኤታ/ሪፎርምና አስተዳደር ዘርፍ/
ኢ-ሜይል: seharela.abdullah@moh.gov.et
ስልክ: 0115159657
ፋክስ: 0115516396
  Ruth Nigatu Yakob Seman  

ወ/ሮ አለምፀሃይ ፓውሎስ 

ሚኒስቴር ዴኤታ/ኦፕሽን ዘርፍ/

ኢ-ሜይል: 
ስልክ: 
ፋክስ: 0115516396
ዶ/ር ሩት ንጋቱ
ሚኒስቴር ጽ/ቤት ዳይሬክተር ጀነራል
ኢ-ሜይል: ruth.nigatu@moh.gov.et
ስልክ
ፋክስ: 0115516396
አቶ ያቆብ ሰማን
ሜዲካል ሰርቪስ ዳይሬክተር ጀነራል  
ኢ-ሜይል: yakob.seman@moh.gov.et
ስልክ: 0115324188
ፋክስ: 0115516396
ሚ/ር ዴኤታ ጽ/ቤት ሃላፊ/ፕሮግራም ዘርፍ/
ኢ-ሜይል: 
ስልክ: 
ፋክስ: 0115516396
Ikeram Shikur Alegnta G/Yesus Hilina Tadesse Abas Hassen

ሚ/ር ዴኤታ ጽ/ቤት/ሪፎርምና አስተዳደር ዘርፍ/
ኢ-ሜይል:
ስልክ: 0115159657
ፋክስ: 0115516396
ዶ/ር አሌኝታ ገ/የሱስ
የድንገተኛ እና ፅኑ ህክምና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: alegnta.gebreyesus@moh.gov.et
ስልክ: 0115514901
ፋክስ: 0115516396
ዶ/ር ህሊና ታደሰ 
የጤና አገልግሎት ጥራት ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: hillina.tadesse@moh.gov.et
ስልክ: 0115324191
ፋክስ: 0115516396
አቶ አባስ ሀሰን
የክሊኒካል አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: abas.hassen@moh.gov.et
ስልክ: 0115536305
ፋክስ: 0115516396
Regassa Bayissa Dr Tegene Regassa Audit  
አቶ ረጋሳ ባይሳ
የመድኃኒትና የሕክምና መሳሪያዎች ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: regasa,bayisa@moh.gov.et
ስልክ: 0115514149
ፋክስ: 0115516396
ዶ/ር ተገኔ ረጋሳ 
የሕዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: tegene.regassa@moh.gov.et
ስልክ: 0115518031
ፋክስ: 0115516396
ወ/ሮ ትዕግስት ወ/ገብርኤል
የውስጥ ኦዲት ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: aster.takele@moh.gov.et
ስልክ: 0115509904
ፋክስ: 0115516396

የፖሊሲ ዕቅድ ክትትልና ግመገማ ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: 
ስልክ: 0115159510
ፋክስ: 0115516396
Meseret Zelalem Hiwot Solomon   ekram redwan
ዶ/ር መሰረት ዘላለም
እናቶችና ህፃናት ጤና ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: meseret.zelalem@moh.gov.et
ስልክ: 0115159978
ፋክስ: 0115516396
ወ/ሮ ህይወት ሰለሞን
በሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: hiwot.solomon@moh.gov.et
ስልክ: 0115159653
ፋክስ: 0115516396
አቶ እስራኤል አታሮ
ጤና ኤክስቴንሽንና መሰረታዊ ጤና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: temesgen.ayehu@moh.gov.et
ስልክ: 0115535938
ፋክስ: 0115516396
ወ/ሮ ኢክራም ሬድዋን
ሃይጅንና አካባቢ ጤና አጠባበቅ ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: ekram.redwan@moh.gov.et
ስልክ: 0115535938
ፋክስ: 0115516396
  Asefa Ayide Tesfaye Kebede Fatuma said
አቶ ገሙ ቲሮ
የጤና ስርዓት ልዩ ስጋፍ ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: 
ስልክ: 0115520407
ፋክስ: 0115516396
አቶ አሰፋ አይዴ
የሪፎርምና መልካም አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: assefa.ayde@moh.gov.et
ስልክ: 0115159510
ፋክስ: 0115516396
አቶ ተስፋዬ ከበደ
የሥነ ምግባር መከታተያ ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: tesfaye.kebede@moh.gov.et
ስልክ: 0115154047
ፋክስ: 0115516396
ወ/ሮ ፋጡማ ሰኢድ
የሴቶች፣ ወጣቶችና ህፃናት ጉዳይ ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: fatuma.seid@moh.gov.et
ስልክ: 0115159653
ፋክስ: 0115516396
Eskindir Lakew Habtamu Demissie   Asegid Samuel
አቶ እስክንድር ላቀው
ንብረት አስተዳደርና ጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: eskindir.lakew@moh.gov.et
ስልክ: 0115515058
ፋክስ: 0115516396
አቶ ሀብታሙ ደምሴ
የሰው ሀብት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: habtamu.demissie@moh.gov.et
ስልክ: 0115515425
ፋክስ: 0115516396
የጤናና ጤና ነክ ኢንስፔክሽን ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል:
ስልክ: 0115535154
ፋክስ: 0115516396
 አቶ አሰግድ ሳሙኤል
የሰው ሀብት ልማት ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: assegid.samuel@moh.gov.et
ስልክ: 0115157930
ፋክስ: 0115516396
አቶ ቴዎድሮስ አበባው Solomon Ejigu Tadesse Yemane Eyob Kebede
አቶ ቴዎድሮስ አበባው
የጤና ባለሙያዎች ብቃት ምዘና ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: tewodros.abebaw@moh.gov.et
ስልክ: 0115324189
ፋክስ: 0115516396  
አቶ ሰለሞን እጅጉ
የፋይናንስ ግዥ ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: solomon.ejigu@moh.gov.et
ስልክ: 0115510993
ፋክስ: 0115516396
አቶ ታደሰ የማነ 
የጤና መሰረተ ልማት ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: tadesse.yemane@moh.gov.et
ስልክ: 0115500914
ፋክስ: 0115516396
አቶ እዮብ ከበደ
የጤና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: eyob.kebede@moh.gov.et
ስልክ: 0115159653
ፋክስ: 0115516396
Feven Girma      
ዶ/ር ፌቨን ግርማ
የአጋርነትና ትብብር ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: feven.girma@moh.gov.et
ስልክ: 0115535157
ፋክስ: 0115516396
አቶ  አብዱላዚዝ ሱዑዲ
የህግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት
ኢ-ሜይል: 
ስልክ: 
ፋክስ: 0115516396
   

 

Amharic