እትሞች

General

  Biomedical Education Training on MCH Medical Equipments

  Biomedical Education FOR

  National Comprehensive HIV Prevention, Care, and Treatment Training for Pharmacy Professionals-Participant Manual

  National Training on Antimalarial Pharmaceuticals Management- Participants Manual

   National Clinical Pharmacy Service Implementation Manual

Biomedical Education Training on MCH Medical Equipment

Biomedical Education for National Comprehensive HIV Prevention, Care, and Treatment Training for Pharmacy Professionals-Participant Manual National Training on Antimalarial Pharmaceuticals Management- Participants Manual National Clinical Pharmacy Service Implementation  Manual
  Ophthalmic Equipments Training Biomedical

 Reproductive, Maternal, Neonatal and Child Health

 

 GOOD DISPENSING PRACTICE AND PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

DRUG AND THERAPEUTICS COMMITTEE TRAINING COURSE FOR HEALTH PROFESSIONALS

 

National Pharmacy Service, Pharmaceuticals Supply Cain and Media Equipment Management Monitoring and Evaluation Framework

Ophthalmic Equipments Training Biomedical Reproductive, Maternal, Neonatal and Child Health GOOD DISPENSING PRACTICE AND
PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

DRUG AND THERAPEUTICS COMMITTEE TRAINING COURSE FOR HEALTH PROFESSIONALS

National Pharmacy Service, Pharmaceuticals Supply Cain and Media Equipment Management Monitoring and Evaluation Framework

NATIONAL DRUG INFORMATION SERVICE TRAINING COURSE FOR PHARMACISTS

woreda level toolkit

A national framework to guide integrated programmes in Ethiopia

WOREDA BASED HEALTH SECTOR ANNUAL CORE PLAN 2019

CPD Directive Amharic

NATIONAL DRUG INFORMATION SERVICE TRAINING COURSE FOR PHARMACISTS WOREDA LEVEL COORDINATION TOOLKIT FOR THE WASH AND NTD SECTORS A national framework to guide integrated programmes in Ethiopia WOREDA BASED HEALTH SECTOR ANNUAL CORE PLAN 2019 የጤና ባለሙያዎች የተከታታይ ሙያ ማጎልበቻ መመሪያ

CPD DIrective English

CPD Amharic Guideline

CPD English Guideline

Medical DeviceTechnical Specifications

information guide for students

Directive on Continuing Professional Development for Health Professionals የጤና ባለሙያዎች የተከታታይ ሙያ ማጎልበቻ ጋይድላይን Continuing Professional Development Guideline for Health Professionals 
 
Medical DeviceTechnical Specifications

Information Guide For Students Who Aspire to Join Health Science Education

National HEalth Accunt

statistical report

AY health STRATEGY

የ24 ሰዓት የዴህረ ወሉዴ ክብካቤ እና ቆይታ አተገባበር መመሪያ

NATIONAL GUIDLINE FOR COMPOUNDING DERMATOLOGICAL PREPARATIONS

ETHIOPIA HEALTH ACCOUNTS 2016/17 ETHIOPIA HEALTH ACCOUNTS 2016/17: STATISTICAL REPORT NATIONAL ADOLESCENT AND YOUTH HEALTH STRATEGY የ24 ሰዓት የድህረ ወሊድ ክብካቤ እና ቆይታ አተገባበር መመሪያ NATIONAL GUIDELINE FOR COMPOUNDING DERMATOLOGICAL PREPARATIONS 

HANDBOOK FOR EXTEMPORANEOUS PREPARATIONS

DATA USE STUDY REPORT

የቤተሰብ ጤና መመሪያ-የቤተሰብ ጤናን የሚያሻሽሉ ቁልፍ መልዕክቶች

የተከለሰ የቤተሰብ ጤና መመሪያ ለከተማ ነዋሪዎች

የጤና ተግባቦት መርጃ መሳሪያዎች አዘገጃጀት መመሪያ

HANDBOOK FOR EXTEMPORANEOUS PREPARATIONS DATA USE STUDY REPORT የተከለሰ የቤተሰብ ጤና መመሪያ ለከተማ ነዋሪዎች የቤተሰብ ጤና መመሪያ-የቤተሰብ ጤናን የሚያሻሽሉ ቁልፍ መልዕክቶች የጤና ተግባቦት መርጃ መሳሪያዎች አዘገጃጀት መመሪያ

Social and Behavior Change Communication Quality Assurance Guideline

HEALTH COMMUNICATION MESSAGE GUIDE Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health

HEALTH COMMUNICATION MESSAGE GUIDE Hygiene & Environmental Health (HEH) and Neglected Tropical Diseases (NTDs)

Ethiopia Public Health Emergency Communication Guide

ስለ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የተዘጋጀ የጤና ተግባቦት መልዕክት መመሪያ

Social and Behavior Change Communication Quality Assurance Guideline HEALTH COMMUNICATION MESSAGE GUIDE Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health HEALTH COMMUNICATION MESSAGE GUIDE Hygiene & Environmental Health (HEH) and Neglected Tropical Diseases (NTDs) Ethiopia Public Health Emergency Communication Guide ስለ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የተዘጋጀ የጤና ተግባቦት መልዕክት መመሪያ

HEALTH FACILITY-BASED HEALTH EDUCATION AND PROMOTION IMPLEMENTAION MANUAL

Open configuration options National Comprehensive COVID 19 Clinical Management Handbook Second Edition

Health Sector Transformation Plan II

   
HEALTH FACILITY-BASED HEALTH EDUCATION AND PROMOTION IMPLEMENTAION MANUAL

National Comprehensive COVID 19 Clinical Management Handbook Second Edition

Health Sector Transformation Plan II    

 

more

Amharic