የቅሬታ ማቅረብያ ቅፅ

Submitted by admins on Wed, 01/22/2020 - 14:41

ማሳሰቢያ፣

  • የጠቋሚው/ዋ ማንነት በጥብቅ ምሥጢር ይያዛል፣

  • በተጨማሪም ጥቆማዎችን በነጻ የስልክ መስመር 952 ማቅረብ ይቻላል፡፡

One file only.
200 GB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.