Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Article በ2011 ዓ.ም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተሰጠውን የብቃት ማረጋገጫ ፈተና ውጤት dawit.berhanu 0 2 hours 15 minutes ago
Article የጤና ሚኒስትር ዶ/ር አሚር አማን በድሬደዋ ከተማ አስተዳደር የችኩንጉንያ ወረርሽኝን ለመቆጣጠር በጤና ሚኒስቴር እና በክልሉ ጤና ቢሮ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል:: dawit.berhanu 0 2 hours 16 minutes ago
Article በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልና የቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልየታደሱ የህሙማን ማረፊያ ክፍሎች በጠ/ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድ ተመርቋል:: dawit.berhanu 0 2 hours 16 minutes ago
Article የምስራቅ አፍሪካ የካንሰር ህከምና ማዕከል በኢትዮጵያ ሊገነባ ነው:: dawit.berhanu 0 3 days ago
Basic page ማስታወቂያዎች dawit.berhanu 0 3 days 19 hours ago
Basic page Publications adminer 0 5 days 22 hours ago
Basic page ERMP - Announcements adminer 0 2 weeks 2 days ago
Article መለስተኛ የስነ-ሕዝብ እና ጤና አገር አቀፍ የዳሰሳ ጥናት ዋና ዋና ጠቋሚ መረጃዎች ይፋ ተደረጉ dawit.berhanu 0 2 weeks 6 days ago
Basic page Directorates adminer 0 3 weeks ago
Article “በጎነት በሆስፒታል” dawit.berhanu 0 4 weeks 1 day ago
Article የ2011 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈፃፀምና በ2012 በጤናው ዘርፍ የተለዩ የትኩረት አቅጣጫዎች አስመልክቶ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ dawit.berhanu 0 1 month ago
Article የጤናው ዘርፍ የህዝብ ግንኙነትና ጤና ኮሙዩኒኬሽን ኔትወርክ የ2011 ዓ.ም ዓመታዊ ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ እና የ2012 ዓ.ም ዕቅድ ገለጻ በሐረር ከተማ እየተካሄደ ይገኛል፡፡ dawit.berhanu 0 1 month ago
Article የዘርፈ ብዙ ወረዳ ትራንስፎርሜሽን የሙከራ ትግበራ በጊምብቹ ወረዳ ሊጀመር ነው፡፡ dawit.berhanu 0 1 month ago
Article አረንጓዴ አሻራ dawit.berhanu 0 1 month 2 weeks ago
Article የቤተሰብ ጤና መመሪው  ልዩ ትኩረት ለሚሹ የማህበረሰብ ክፍሎች በሚመች መልኩ ተዘጋጀ dawit.berhanu 0 2 months ago
Article ከዚህ በኃላ ጤና ሚኒስቴር ፣ ኤጀንሲዎች እና ፌደራል ሆስፒታሎች ከሲጋራ ጭስ ነጻ ሁነዋል dawit.berhanu 0 2 months 2 weeks ago
Article Investor data and User Guide for Investment in the health sector dawit.berhanu 0 2 months 2 weeks ago
Article የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን ረቂቅ አዋጅ dawit.berhanu 0 2 months 2 weeks ago
Article The Ambassadors of Mothers dawit.berhanu 0 2 months 2 weeks ago
Basic page Reources adminer 0 2 months 4 weeks ago
Book page General dawit.berhanu 0 2 months 4 weeks ago
Basic page Guideline dawit.berhanu 0 2 months 4 weeks ago
Webform የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን ረቂቅ አዋጅ አስተያየት መስጫ ፎርም adminer 0 3 months 1 week ago
Directory listing Resources adminer 0 4 months ago
Article የጤና ፖሊሲ ረቂቅ ባለሙያዎች አስተያየት እንዲሰጡበት ቀርቧል dawit.berhanu 0 4 months 1 week ago